Hjem

MMerk:

KKorpset inviterer til kaffe og kaker hver første øvelse i måneden.


Vi trenger

flere musikanter,

og

du behøver

IKKE

være postansatt

for å spille

med oss.

Kristiansand Postorkester

er et janitsjarkorps med 24 aktive medlemmer i alderen 45 - 80 pluss.

Eldste medlem er tubaist; - han fylte 86 år og passerte 26 medlemsår sommeren 2023.

Korpset ble stiftet i 1985, og den gang var alle medlemmene ansatt i Posten eller var "postfamilie".
Etter kort tid fikk vi også en del "ikke-postale" medlemmer, og i en periode var ca. halvparten av våre aktive medlemmer ansatt i Posten.

Som en følge av Postens driftsomlegginger og/eller p.g.a. oppnådd pensjonsalder har mange av våre "postale" medlemmer sluttet i Posten, og ved årskiftet 2023-24 er kun 1 medlem ansatt i Posten.

Vi er en sosial gjeng som har det kjekt sammen på øvelser, seminarer, konserter, turer og andre sosiale samlinger. Vi liker å spille ymse slags musikk, og musikk som vi tror både yngre og eldre publikum liker å høre på.

 

Vi øver hver onsdag  kl 19.00 - 21.30

i Ingeniørvesenets lokaler på Dalane,

Dalaneveien 39, 4618 Kristiansand


______________________________________________________________________