Historie

Merk:

Korpset inviterer til kaffe og kaker hver første øvelse i måneden.

Hvordan vi ble til, - og litt til.

Initiativtakeren til Kristiansand Postorkester’s tilblivelse heter

Kari Brit Pettersen.

Hun var ansatt ved Kristiansand postkontor. Kari Brit hadde spilt trombone i skolekorpset i hjembygda i Aust-Agder. I 1983 ble det trommet sammen et veterankorps der. Kari Brit forteller selv dette om hvordan hun opplevde å begynne og spille der igjen etter et opphold på 20 år, og videre om bakgrunnen for oppstarten av Kristiansand Postorkester:

"Det hadde seg slik at på mitt hjemsted trommet "gamle" medlemmer fra Flosta skolekorps sammen et veterankorps. Alle "gamle" musikanter fra skolekorpset ble innbudt til å komme og holde en jubileumskonsert for det daværende skolekorpset. Vi fikk med oss noen støttespillere og slo til med ”Katta vår er bygdas skrekk”. Det var litt av en prestasjon, det kan jeg love dere, - jeg på lånt trombone, med slappe lepper og hes lyd. Det var litt av en utfordring. De fleste var ferdige før meg, men gøy var det, og trampeklapp fikk vi. Slik er det i de indre bygder der lite skjer. Resultatet av denne opptredenen ble at det i 1983 ble stiftet et veterankorps, nemlig Flosta Janitsjar. Vi startet med øvelse en gang pr. måned, som ganske fort ble til en gang pr. uke. Med kjøring for meg på ca 20 mil pr. øvelse syntes jeg etter hvert at ble det i meste laget, og etter 2 år sluttet jeg. Men jeg hadde ikke lyst til å kutte ut spillinga. Jeg hadde  kjøpt meg ny trombone, og det ble jo gøy etter hvert når man bare fikk litt mer rutine.


Glupe ideer har jeg ikke for mange av, men så i 1984 mener jeg at jeg fikk én;  - jeg ville prøve å starte et korps i Kristiansand!  Intet mindre! I Oslo hadde de Oslo Postorkester, hvorfor ikke prøve å få til et postorkester i Kristiansand? Men hvordan skulle jeg klare det? Hva med penger? Instrumenter? Dirigent?


Jeg luftet ideen for min kollega Berit Hofvander, som jeg visste hadde spilt klarinett tidligere, og hun tente med en gang. Vi sendte ut invitasjon/spørsmål til alle postfolk i nærområdet om å bli med, og om noen hadde instrumenter selv eller kunne skaffe det. Responsen uteble ikke, men en del var nok skeptiske og tenkte at "dette får de vel ikke til". Men vi sto på, og vi fikk etter hvert også med oss i "arbeidsgruppa" kollega

Tore Haugen, som hadde spilt baryton i Hammerfest Musikkforening og hadde eget instrument. Vi fikk også god hjelp og støtte fra Oslo Postorkester, bl.a. fikk vi gratis en del avdankede, men likevel brukbare instrumenter. Videre fikk vi god hjelp av Kristiansand kommunale musikkskole, hvor vi fikk låne/leie en del instrumenter, og vi fikk kjøpt noen brukte instrumenter av skolekorps for en billig penge. Da manglet vi egentlig bare dirigenten. Vi fikk kontakt med pensjonert musikkløytnant Odd Høiaas, som tok på seg jobben med både notekurs, instruksjon og dirigering. Da han syntes dette bare var gøy, ønsket han ingen betaling for alt arbeidet. Fantastisk!"


Og dermed var vi altså i gang med et nytt musikkorps i Kristiansand. 

Den 1. mars 1985 ble Kristiansand Postkorps stiftet,

et janitsjarkorps med 20 medlemmer i alderen 14-45 år, og alle

var postansatte eller av "postfamilie".  Det musikalske nivået var

temmelig ulikt, men øvingen gikk jevnt og trutt, og i oktober 1985

hadde korpset sin første opptreden. Vi holdt da fortauskonsert i

Bryggebakken i Kristiansand i anledning åpning av

Postsparebankens utlånsavdeling.


I 1991 endret vi navn til Kristiansand Postorkester.


I perioden fram til 1997 lå antall aktive medlemmer på 15-20.

I 1994 startet vi et samarbeid med Vågsbygd Janitsjar, som da hadde så få medlemmer at de knapt var spilledyktig alene. Vågsbygd Janitsjar ble oppløst i 1997, og 7 av deres medlemmer ble da med i Postorkesteret. Antall aktive medlemmer har siden ligget på mellom 21 og 35. Den store svingningen i medlemstallet har bl.a. sammenheng med at vi i en periode hadde mange studenter som medlemmer, og disse har så etter endte studier forlatt byen.


Vi er vanligvis arrangør for to konserter årlig, hvorav ofte en konsert med gjestekorps/kor/solist. Vi har ellers hatt flere samarbeidsprosjekter/-konserter med andre korps. Repertoaret vårt spenner fra marsjer til "konsertstykker" og underholdningsmusikk for store og små.


Helt siden 1995 hatt vi hvert år hatt meget trivelige spilleoppdrag for Vest-Agder Bedriftsidrettskrets/Terrengkarusellen i Kristiansand. I start-/målområdet, og i både sol og regn, har vi servert kjente og svingende toner for de mange store og små løperne, - 1500-2000 deltakere pr løp. De fleste år har vi spilt på 7-8 terrengløp pr år, og de siste årene hovedsakelig på de løpene som har eget barneløp.


I 2004 startet vi opp et dixieland-jazzband, "Jens Band" (navn etter initiativtakeren), som har hatt spillejobber ved ulike anledninger. Vi hadde noen år bl.a. mange oppdrag for "Kulturrullatoren" i regi av Kristiansand kommune, hvor vi spilte på eldre- og sykehjem. Bandet har f.t. 7 medlemmer, men har de siste årene hatt redusert aktivitet pga tidsklemme/mye reisefravær for noen av medlemmene.

Dirigent Odd Høiaas

Dixieland-jazz på Postterminalen sommeren 2006

Vi vil gjerne bli

flere

musikanter.


Bli med oss!


  Les mer