Reklame på tilhenger

KRISTIANSAND POSTORKESTER

STØTT OSS

med bedriftens reklame/logo 

på vår tilhenger !

Avtale innebærer:

Reklame på to sider av hengeren over en 2-års periode.

Priser:


200 x 20 cm  kr  8.000,-


100 x 20 cm  kr  4.000,-


  50 x 20 cm  kr  2.000,-

Kontakt for avtale:

Børge Sandhåland    mobil: 915 78 347

e-post:  borge.sandhaland@elkem.no

Følgende bedrifter støtter oss nå:

Vi er inkluderende, underholdende,

sosiale, blide og imøtekommende.